Top image stg LISP
  Contact ons: Tel: (597)531561 / (597)531562 / (597)531563 | Fax: 493711 | Email: lisp@lisp.sr
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
Nieuws & Actualiteiten
 

06-12-2010
Het kantoor van Stichting LISP is verhuisd naar de Marthastraat 3.   
[Lees meer]

15-09-2010
Stichting LISP heeft haar nieuwe logo en slagzin onthuld.  
[Lees meer]

15-09-2010
Stichting LISP lanceert het Tweede Low Income Shelter Program (LISP-II).
[Lees meer]

 
 
 
 
     
 

" Het bevorderen van investeringen in woongebieden van lage en middeninkomensgroepen, met name de nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van woningen.".......................Stg LISP

 
  Actueel

Trainingen
MIS
De implementatie van het LISP-II verloopt via een Management Informatie Systeem (MIS), welke via het internet
opereert. Dit houdt in dat alle invoer en beheer van data van het programma via het internet geschiedt. 
Gedurende het aanvraagproces worden de gegevens van de aanvragers in het MIS ingevoerd door de NGO’s.
De IFI’s stellen dan de kredietwaardigheid van de aanvragers vast en geven dit vervolgens aan in het MIS.
De PIU verifieert de aanvragen via het MIS en de goedgekeurde aanvragen worden ook verder gemonitoord
via het MIS. Van 7 t/m 17 september jl. werden de leden van de PIU LISP en de partner NGO’s en IFI’s  van
het LISP-II getraind in het gebruik van het Management Informatie Systeem (MIS).  

 Milieu Effecten Analyse, Richtlijnen voor Woningbouwprojecten
Tijdens de uitvoering van het LISP-II zal ook nadruk worden gelegd op Milieu- en Sociale Aspecten van de
woonomgeving van de aanvragers. Speciaal voor dit doel is de Stg. LISP een samenwerking aangegaan met het
Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Dit instituut heeft dan voor het LISP-II
richtlijnen ontwikkeld voor het uitvoeren van een Locatie-Analyse m.b.t. Milieu- en Sociale aspecten.
Op 15 november jl. werden zowel de PIU van Stg. LISP als de partner NGO’s getraind in gebruik van de richtlijnen.

Foto: Training NIMOS

  

Foto: Training NIMOS

 

Verhuizing
Vanaf 6 december 2010 is het kantoor van Stichting Low Income Shelter Program verhuisd naar de
Marthastraat no. 3 in de woonwijk Uitvlugt. De drang naar kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden
heeft de behoefte naar meer ruimte teweeg gebracht, waardoor wij genoodzaakt waren om het pand aan
de Rode Kruislaan no. 12 te verlaten. De nieuwe kantoorruimte is inderdaad veel ruimer, waardoor wij
beter instaat zullen zijn om de kwaliteit van onze werkzaamheden te verhogen. Deze locatie is ook voor
onze bezoekers makkelijk te bereiken met de lijnbus TAMKAS.

Foto: Kantoor Stg. LISP, hoek Martha- en Henrystraat

 

Lancering LISP-II
Op 15 september jl. werd het Low Income Shelter Program-II (LISP-II) gelanceerd. Dit heuglijke feit geschiedde in
aanwezigheid van de president en vicepresident van de republiek Suriname, de vertegenwoordiger van de IDB,
Ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van de Niet-Gouvermentele Organisaties
(NGO’S) en Intermediaire Financiële Instellingen (IFI’s). Tijdens deze plechtigheid werden ook het nieuwe logo
en de nieuwe slagzin van de stichting onthuld.

 

Foto: Toespraak van de president bij de lancering

Foto: Toespraak van de minister van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting  

 

 Foto: Onthulling van het nieuw logo en de slagzin van Stg. LISP

 

  Copyright © 2009 - 2012 Stichting Low Income Shelter Program. All rights reserved.